Aluplus a.s.

V roce 2020 se spolenost Aluplus a.s. slouila s mateskou firmou Profimet s.r.o. Pro zkaznky Aluplusu se nic nemn,

stle nabzme ve, co potebujete a skvl servis. Maloobchodn prodej hlinkovch, mdnch a mosaznch vrobk

probh na stejnch mstech pod jednou hlavikou.

Tmto si firma Profimet s.r.o. upevnila svoji pozici na eskm trhu.Dkujeme za nvtvu,  Profimet s.r.o.